Het verschil met reguliere coaching, die tussen 4 muren gebeurt en enkel gestoeld is op gesprekken, is dat we hier ervaringsgericht te werk gaan. Dit is een combinatie van coachingsmethodieken terwijl je contact maakt met de paarden. In dat contact kan je tot inzichten komen en werken aan je eigen oplossingen. Over die oplossingen of antwoorden beschik je eigenlijk reeds zelf, via coaching met paarden wordt dit naar boven gebracht. Dat kan mogelijks confronterend zijn.

Er wordt niet op de paarden gereden. Alles gebeurt op de grond naast de paarden, ervaring met paarden is niet vereist.

Hoe gaat alles dan praktisch in zijn werk? Hoe kan je het best worden geholpen met je hulpvraag?

Om duidelijkheid te krijgen over je hulpvraag, zowel voor mij als voor jezelf, wordt eerst een ‘verkennend’ gesprek gepland. We trachten tot de kern te komen van jouw vraag om van daaruit te kijken of een traject met de paarden een passend vervolg is.

Na het verkennend gesprek wordt voor jou een traject uitgestippeld, waar verschillende sessies (met de paarden) belangrijk zijn vooraleer een effect kan worden bewerkstelligd. Zowel ik, jij als de paarden moeten aan de slag. Uiteindelijk ben je het meest geholpen als jouw verworven inzichten effectief worden omgezet in veranderingen.

Dit aantal sessies kan variëren afhankelijk van waaraan wordt gewerkt, maar hiervoor rekenen we op minstens 3 à 5 sessies, die 1 tot anderhalf uur in beslag nemen, en binnen een periode van 6 maanden worden gepland.